Är det så att du har behov av absol? Absol är en form av saneringsmedel som främst används för att sanera olika utspillda vätskor. Bland annat oljor eller syror. En fördel med absol är att det är kalkhaltigt. Det gör att den kan neutralisera syror. Ämnet i sig kan även ibland användas som ett släckmedel om brand uppstår. Du som har behov av absol eller av absodan, du kan hitta det hos Acitex. Detta företag har en hel del produkter för sanering och absorbering. Företaget har många års erfarenhet av saneringsbranschen för olje-, kemikalie- och vattenhantering. De grundades 1985 och deras kontor och lager finns i Mölnlycke strax utanför Göteborg. Utöver att de har en massa bra produkter så har de även rådgivning, installation och service.

Sanering med absol

Absol är ett sätt att sanera på. Det om du har spillt ut olja, syra eller lösningsmedel. Med hjälp av detta medel kan det du spillt ut sugas upp och sanera området på ett bra sätt. Hos Acitex finns det många varianter av detta ämne samt att de även har absodan. Även det är ett absorberingsmedel. Hos detta företag finns det en mängd olika produkter inom sanering. De kan även ge goda råd kring vad för produkt som du kan tänkas behöva. Detta företag har i mer än 35 år hjälpt kommuner, industrin, varv och andra företag med produkter, installation och utbildning. Så har du behov av något särskilt inom detta, tveka inte att ta kontakt med dem. Du kan besöka deras hemsida för att läsa mer samt hitta deras kontaktuppgifter.